Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Gebruik van de luchthaven

 

Openingstijden

Groningen Airport Eelde is voor vliegverkeer geopend van maandag tot en met vrijdag van 06:30 uur tot 23:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 08:00 tot 20:00 uur. Het is echter mogelijk dat de luchthaven ad hoc en op aanvraag ook vluchten buiten deze openingstijdens afhandelt, aangezien GAE onderdeel is van kritische infrastructuur en vitale processen in Nederland. Buiten de reguliere openingstijden blijft de luchthaven onverkort geopend voor spoedeisende en medische vluchten.

Medische vluchten, ook wel ambulancevluchten genoemd, worden uitgevoerd voor het vervoer van onder andere donororganen of transplantatieteams. Voor deze vluchten heeft GAE een ontheffing, zodat deze ook buiten de reguliere openingstijden mogen worden uitgevoerd.

Overzicht van recente medische vluchten buiten de reguliere openingstijden.

Overzicht openingstijden GAE

Luchtverkeersleiding

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zorgt, in de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is op en rond Groningen Airport Eelde voor een veilige afhandeling van het vliegverkeer. Zowel op de grond als in de lucht.

Luchtverkeersleiding is het regelen/begeleiden van vliegverkeer door het geven van klaringen en aanwijzingen aan bestuurders van luchtvaartuigen.

Meer informatie LVNL.

Remote tower LVNL op Groningen Airport Eelde

De fysieke luchtverkeersleiding van Groningen Airport Eelde verplaatst naar Schiphol Oost (dit project loopt nog). LVNL zal hiervoor gebruik maken van de remote tower technologie. 

Meer informatie over remote tower.

Brief start bouw remote tower

Banen en baangebruik

Groningen Airport Eelde heeft twee verharde start- en landingsbanen: baan 05-23 en baan 01-19. In de luchtvaart worden banen aangeduid met nummers die zijn afgeleid van de kompasrichting (1 tot 360 graden) waarin de baan ligt, afgerond op tientallen graden. Elke baan wordt aangeduid met twee nummers, die de kompasrichting van de baan in beide gebruiksrichtingen aangeven.

Baan 05-23 is 2.500 meter lang, baan 01-19 is 1.500 meter lang.
Baan 01-19 is eind september 2017 buiten gebruik.

Op basis van weersomstandigheden en -verwachtingen, baanbeschikbaarheid en overige relevante operationele factoren, bepaalt de luchtverkeersleiding welke baan wordt ingezet en in welke richting. Vliegtuigen starten en landen zoveel mogelijk tegen de wind in. Daarom hangt de baankeuze voornamelijk af van de windrichting. Als verwacht wordt dat de omstandigheden noemenswaardig/significant/aanmerkelijk wijzigen, wordt de inzet van de baan door de luchtverkeersleiding opnieuw beoordeeld.

Ook het instrumentlandingssystem (ILS) kan bepalend zijn voor de baankeuze. Met het ILS kunnen namelijk ook landingen worden uitgevoerd bij slecht zicht. Het ILS staat aan de meest gebruikte zijde van de landingsbaan, baan 23.

Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde twee radiobakens: SO is de zogenoemde locator/localizer voor baan 23 (vlakbij Slochteren), VZ is de locator/localizer voor baan 05 (vlakbij Veenhuizen). Een locator/localizer doet dienst als navigatiehulpmiddel voor het aanvliegen van een landingsbaan.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE