Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Home

 

Welkom bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE

Met ingang van 1 januari 2015 is het Meldingenloket vliegverkeer GAE van de SOCROLE (Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde) gestart.

Bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE kunnen omwonenden terecht met hun melding(en) over vliegverkeer op, van en/of naar Groningen Airport Eelde (GAE).

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Drenthe en Groningen, die dit overgenomen hebben van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op deze website kunt u uw meldingen indienen en vindt u achtergrondinformatie.

Start bouw remote tower LVNL op Groningen Airport Eelde

Brief start bouw remote tower

KLM Flight Academy hervat vliegactiviteiten (vanaf 3 maart 2021)

De KLM Flight Academy zal haar lesactiviteiten vanaf Groningen Airport Eelde hervatten vanaf 3 maart. In verband met de gestelde maatregelen vanwege het Coronavirus was de vliegschool genoodzaakt haar vliegoperatie stil te leggen.

Vertraging:
Bijna 3 maanden lang was de vliegschool, in verband met de gestelde maatregelen rondom het corona-virus, niet in staat om haar lesactiviteiten tot uitvoer te brengen. Theorielessen konden op afstand doorgang vinden, maar de vlieglessen mochten niet plaatsvinden. Dit heeft geleid tot behoorlijke vertragingen in het vliegtraject.

Opstarten:
De komende tijd zal er intensief worden gevlogen om deze achterstand weer in te kunnen lopen. In praktijk betekent dit dat er ook in de avonduren gevlogen zal worden. Nu er een aantal maanden niet is gevlogen vindt de vliegschool het belangrijk om haar omwonenden hierover op voorhand te informeren.

Geluidsoverlast beperken:
De vliegschool doet haar uiterste best om de ervaren geluidshinder zo veel als mogelijk te beperken door het vermijden van woonkernen en het spreiden van haar activiteiten door het gehele luchtruim.
Enige geluidshinder is echter niet weg te nemen gezien het feit dat het oefenen van starts- en landingen een verplicht onderdeel van de training vormt. De woonkernen van Eelde/Paterswolde, Haren, Donderen,  Vries, Yde en Glimmen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden maar
KLM Flight Academy kan niet uitsluiten dat geluid daar wel hoorbaar kan zijn.

Inlopen achterstanden:
De komende weken zullen in het teken staan van het inlopen van de opgelopen achterstanden.
De verwachting is dat de trainingen in de avond zullen blijven, maar de intensiteit zal hiervan afnemen.

Bron: GAE

 

Omwonendennieuwsbrief en nieuwsberichten GAE:

Via de website van Groningen Airport Eelde kunt u zich inschrijven voor hun omwonendennieuwsbrief. Daarnaast kunt u nieuwsberichten over de luchthaven raadplegen.

 

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2021 Meldingenloket vliegverkeer GAE