Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Vliegroutes

 

Luchtruim

Het Nederlandse luchtruim is één van de drukste in Europa. Daardoor kan het lijken alsof vliegtuigen kriskas het luchtruim doorkruisen, maar het verkeer wordt volgens strikte regels afgehandeld. Hoog boven ons bevinden zich grote internationale 'luchtsnelwegen', bekend als luchtverkeerswegen (of ATS-routes).  Vliegtuigen die vertrekken vanaf Groningen Airport Eelde voegen zich als het ware in op deze snelwegen, terwijl vliegtuigen die op weg zijn naar de luchthaven afslaan van de ATS-routes en het naderingsgebied van de luchthaven binnenvliegen.

Vertrekroutes

Een vertrekkend vliegtuig volgt van Groningen Airport Eelde een vertrekroute naar een punt waar deze aansluit op een ATS-route. Deze vertrekroute wordt aangeduid met de Engelse term Standard Instrument Departure (SID). Er zijn SID's vastgesteld voor baan 05 en 23 vastgelegd. Elke SID bestaat uit een reeks vaste instructies, zoals koers, hoogte en snelheid, die door de piloot of boordcomputersysteem worden gevolgd.


Elke vertrekroute heeft zijn eigen unieke naam, vaak gerelateerd aan een plaatsnaam die in de richting van de route ligt. Dat zijn namen: als ROLDU, DOBAK, NAPRO en NOVEN. ROLDU ligt bijvoorbeeld in de richting van Rolde. De vertrekroutes kunnen vanaf verschillende banen worden gevolgd. Om de routenamen uniek te maken per baan, is een cijfer en een letter toegevoegd aan de naam: ROLDU 1D is bijvoorbeeld de ROLDU-route vanaf baan 23, ROLDU 2C de ROLDU-route vanaf baan 05.

Vliegtuigen rijden niet als treinen op rails. Ze kunnen niet exact de aangewezen vertrekroute volgen. De nauwkeurigheid waarmee een vliegtuig de route volgt, hangt af van verschillende factoren, zoals het type vliegtuig, het gewicht van de lading, de wind en zelfs van de navigatieapparatuur aan boord. Dus enige variatie tussen de vliegpaden van vliegtuigen is normaal, vooral in de buurt van bochten in de route.

Naderingsroutes

Vliegtuigen die Groningen Airport Eelde als bestemming hebben, komen aan de rand van het naderingsgebied (luchtverkeersleidingsgebied in de buurt van de luchthaven) van de luchthaven onder begeleiding van Luchtverkeersleiding Nederland. De luchtverkeersleiding geeft koers-, snelheids- en hoogte-instructies aan piloten om elk vliegtuig veilig naar de landingsbaan te leiden. Dit zorgt ervoor dat vliegtuigen die landen en opstijgen op een veilige afstand van elkaar blijven, terwijl de capaciteit van het luchtruim en de start- en landingsbaan zo efficiënt mogelijk wordt benut.


Het instrumentlandingssystem (ILS) is een radionavigatiesysteem waarmee een precisienadering op een landingsbaan kan worden uitgevoerd. De piloot krijgt hierbij een nauwkeurig beeld van de positie van zijn toestel ten opzichte van de ideale koerslijn en daalhoek naar de landingsbaan.

Circuits

Naast de eerder genoemde vertrek- en naderingsroutes zijn er ook circuits vastgesteld. Deze circuits worden gebruikt voor lesvluchten, oefenvluchten en voor vliegtuigen die vertrekken en aankomen op de luchthaven. Een circuitvlucht wordt in het kader van een lesvlucht uitgevoerd en omvat starten, het oefenen voor het landen en daadwerkelijk landen als onderdeel van het lesvliegen.

Laagvlieggebied Noord Groningen

Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen te beoefenen op lage hoogte. Zie Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 artikel 4.4 voor meer informatie over de minimum vlieghoogte in dit gebied.

Laagvlieggebied Noord Groningen 

 Kaartmateriaal

U kunt de kaarten bekijken via deze link.

Klik op 'Ad 2 Aerodromes', vervolgens 'EHGG Groningen/Eelde', daarna 'AD 2.24 EHGG CHARTS RELATED TO AN AERODROME' waarna u een overzicht van de verschillende kaarten krijgt.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE