Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Vliegroutes

 

Luchtruim

Het Nederlandse luchtruim is één van de drukste in Europa. Daardoor kan het lijken alsof vliegtuigen kriskas het luchtruim doorkruisen, maar het verkeer wordt volgens strikte regels afgehandeld. Hoog in het luchtruim lopen grote doorgaande, internationale 'snelwegen' voor het vliegverkeer, de luchtverkeerswegen (of ATS-routes). Verkeer dat gestart is van Groningen Airport Eelde, voegt na vertrek als het ware in op deze snelwegen; verkeer dat op weg is naar Groningen Airport Eelde voegt vanaf de ATS-routes uit en vliegt het naderingsgebied van de luchthaven binnen.

Vertrekroutes

Een vertrekkend vliegtuig volgt van Groningen Airport Eelde een vertrekroute naar een punt waar deze aansluit op een ATS-route, waarna het vliegtuig verder gaat op deze ATS-route. Een vertrekroute wordt aangeduid met de Engelse term Standard Instrument Departure (SID). Er zijn SID's voor baan 05 en 23 vastgelegd. Een SID bestaat uit een reeks vaste instructies (koers, hoogte en snelheid) die door de vlieger of boordcomputer worden opgevolgd.

Iedere vertrekroute heeft zijn eigen unieke naam. Dat zijn namen: als ROLDU, DOBAK, NAPRO en NOVEN. De namen hebben vaak te maken met de naam van een plaats die in de richting van de route ligt. ROLDU ligt bijvoorbeeld in de richting van Rolde. De vertrekroutes kunnen vanaf verschillende banen worden gevolgd. Om de routenamen uniek te maken per baan, is een cijfer en een letter toegevoegd aan de naam: ROLDU 1D is bijvoorbeeld de ROLDU-route vanaf baan 23, ROLDU 2C de ROLDU-route vanaf baan 05.

Vliegtuigen rijden niet als treinen op rails. Ze kunnen niet exact de aangewezen vertrekroute volgen. Hoe nauwkeurig een vliegtuig de route vliegt, hangt af van het type vliegtuig, het gewicht van de lading, de wind en zelfs van de navigatieapparatuur van het vliegtuig. Enige variatie tussen de vliegpaden van vliegtuigen is dus normaal, zeker nabij bochten in de route.

Naderingsroutes

Vliegtuigen die Groningen Airport Eelde als bestemming hebben, komen aan de rand van het naderingsgebied (luchtverkeersleidingsgebied in de buurt van de luchthaven) van de luchthaven onder begeleiding van Luchtverkeersleiding Nederland. Die leidt elk vliegtuig naar de landingsbaan door middel van koers-, snelheids- en hoogte-instructies aan piloten. Zo worden naderende en startende vliegtuigen op veilige afstand van elkaar gehouden, terwijl tegelijkertijd de capaciteit van het luchtruim en van de start- en landingsbaan zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Het instrumentlandingssystem (ILS) is een radionavigatiesysteem waarmee een precisienadering op een landingsbaan kan worden uitgevoerd. De piloot krijgt hierbij een nauwkeurig beeld van de positie van zijn toestel ten opzichte van de ideale koerslijn en daalhoek naar een landingsbaan.

Circuits

Naast bovengenoemde vertrek- en naderingsroutes zijn er circuits vastgesteld. Het circuit wordt zowel gebruikt voor les- en oefenvluchten als voor binnenkomende en vertrekkende toestellen. Een circuitvlucht wordt in het kader van een lesvlucht uitgevoerd (starten, het oefenen voor het landen en het landen als onderdeel van het lesvliegen).

Laagvlieggebied Noord Groningen

Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen te beoefenen op lage hoogte. Zie Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 artikel 4.4 voor meer informatie over de minimum vlieghoogte in dit gebied.

Laagvlieggebied Noord Groningen 

 Kaartmateriaal

U kunt de kaarten bekijken via deze link.

Klik op 'Ad 2 Aerodromes', vervolgens 'EHGG Groningen/Eelde', daarna 'AD 2.24 EHGG CHARTS RELATED TO AN AERODROME' waarna u een overzicht van de verschillende kaarten krijgt.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2023 Meldingenloket vliegverkeer GAE