Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Geluid

Vliegverkeer genereert geluid. Dit geluid kan hinder veroorzaken, bijvoorbeeld in de omgeving van een luchthaven. De ligging van vliegroutes in combinatie met de start- en landingsbanen die in gebruik zijn bepaalt op welke plek in de regio het geluid neerslaat.

Het geluid van vliegtuigen ontstaat voornamelijk door de motoren en de wind die langs de vleugels en andere uitstekende delen stroomt. Het geluidsniveau verschilt per type vliegtuig.

De overheid heeft specifieke regels vastgesteld met betrekking tot de totale jaarlijkse geluidsbelasting die het vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde mag veroorzaken. Deze belasting wordt uitgedrukt in Lden (Level day-evening-night). Lden is een meeteenheid om de geluidsbelasting als gevolg van omgevingslawaai aan te geven. De geluidscontour wordt gevuld afhankelijk van type vliegtuig, tijdstip, type vlucht, enzovoort.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE