Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Geluid

Vliegverkeer veroorzaakt geluid. Dit geluid kan hinder veroorzaken, bijvoorbeeld in de omgeving van een luchthaven. De ligging van vliegroutes in combinatie met de start- en landingsbanen die in gebruik zijn bepaalt op welke plek in de regio het geluid neerslaat.

Het geluid van vliegtuigen wordt vooral veroorzaakt door de motoren, door de wind die langs de vleugels en andere uitstekende delen stroomt. Het geluidniveau verschilt per type vliegtuig.

Door de overheid zijn regels gesteld met betrekking tot de totale hoeveelheid geluidsbelasting die het vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde op jaarbasis mag veroorzaken. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Lden (Level day-evening-night). De Lden is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. De geluidscontour wordt gevuld afhankelijk van type vliegtuig, tijdstip, type vlucht, etcetera.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2023 Meldingenloket vliegverkeer GAE