Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

KLM Flight Academy

Hier vindt u informatie over de KLM Flight Academy, een vliegschool gevestigd op Groningen Airport Eelde.

De KLM Flight Academy is een 100 % dochteronderneming van de KLM en leidt enkel en alleen vliegers op voor de KLM - groep. Na een strenge selectie worden studenten gedurende een periode van ongeveer twee jaar opgeleid tot verkeersvlieger. Ruwweg bestaat deze opleiding uit de volgende onderdelen:

 • Een theoretisch deel, met allerlei vakken gerelateerd aan het beroep van verkeersvlieger, zoals bijvoorbeeld:
  - Wetgeving;
  - Meteorologie;
  - Kennis van vliegtuigsystemen, motoren en aerodynamica;
  - Navigatie;
  - Radiotelefonie.
 • Een praktisch deel, bestaande uit:
  - Een basisopleiding op een eenmotorig vliegtuig (vliegen op zicht), type Socata TB-10 en TB-20;
  - Een voortgezette opleiding op een tweemotorig vliegtuig (vliegen op instrumenten), type Diamond DA-42;
  - Een eindopleiding waarbinnen geleerd wordt om als bemanning in een complexer cockpit samen te werken en die leidt tot een type bevoegdheid op een bij KLM in gebruik zijnde type (dit deel van de opleiding vindt plaats op een simulator bij KLM).

Het eenmotorig deel is gedurende vele jaren uitbesteed in de Verenigde Staten van Amerika. Voor enkele jaren terug is dat gestopt vanwege een gebrek aan opleidingscapaciteit. Ook op andere plaatsen was het niet mogelijk om dit gedeelte nog langer uit te besteden. Dientengevolge is besloten om de Martinair Flight Academy op vliegveld Lelystad (ook onderdeel van de KLM-groep) te integreren met de KLM Flight Academy. Vanwege het feit dat op Groningen Airport Eelde alle benodigde opleidingsfaciliteiten zijn, zoals huisvesting, baanverlichting, mogelijkheid tot instrument naderingen, verkeersleiding die gewend is om met trainingsverkeer om te gaan enz.) is besloten om alle activiteiten (met uitzondering van de eindopleiding) te concentreren op locatie Groningen Airport Eelde. Deze integratie is sinds mei 2020 voltooid. De vloot van Martinair Flight Academy is overgekomen van Lelystad en blijft de komende tijd vliegen in Martinair kleuren. Niet alleen de vliegactiviteiten zijn uitgebreid, maar ook het onderhoudsbedrijf is nu gevestigd op Groningen Airport Eelde. Er worden 60 vliegers per jaar opgeleid. De opleiding duurt twee jaar waardoor er zo'n 120 studenten op de campus wonen.

Een gevolg van deze integratie is dat er ook aanzienlijk meer vliegbewegingen gemaakt worden. KLM Flight Academy geeft aan dat ze zich terdege bewust zijn van de impact die dit op de omgeving heeft en probeert de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Enige jaren geleden zijn de verouderde Beechcraft Barons reeds vervangen voor de veel zuiniger en stillere Diamond DA42. De meldingen welke gekoppeld kunnen worden aan een vlucht van de KLM Flight Academy worden (zonder persoonsgegevens) besproken met de vliegschool.

Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood – en voorzorgslandingen te beoefenen tot op lage hoogte. Ook binnen dit gebied liggen woonkeren die daarvan hinder kunnen ondervinden. KLM Flight Academy houdt hier in de dagelijkse operatie rekening mee door deze gebieden, daar waar het enigszins mogelijk is, te vermijden. Datzelfde proberen ze ook te doen in de directe omgeving van het vliegveld. Het veelvuldig beoefenen van starts en landingen behoort tot de (wettelijk) vereiste van de opleiding. Dat dit geluidshinder met zich meebrengt is niet volledig te voorkomen. Wel geldt ook hier dat ze, tenzij de veiligheid in het geding is (bijvoorbeeld vanwege ander verkeer in de buurt) de woonkernen proberen te vermijden.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2020 Meldingenloket vliegverkeer GAE