Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Melding maken

Ondervindt u hinder van vliegbewegingen op, van en/of naar Groningen Airport Eelde dan kunt u via onderstaande button een melding indienen. 

Let op: de volgende meldingen dient u elders in te dienen:

  • meldingen over militair vliegverkeer: bij Defensie. Klik hier voor de directe link. 
  • meldingen over dronevluchten: bij de plaatselijke politie, klik hier meer informatie.
  • meldingen over proefdraaien: bij Groningen Airport Eelde. Klik hier voor contact.

 

Melding indienen

KLM Flight Academy hervat vliegactiviteiten (vanaf 3 maart 2021)

De KLM Flight Academy zal haar lesactiviteiten vanaf Groningen Airport Eelde hervatten vanaf 3 maart. In verband met de gestelde maatregelen vanwege het Coronavirus was de vliegschool genoodzaakt haar vliegoperatie stil te leggen.

Vertraging

Bijna 3 maanden lang was de vliegschool, in verband met de gestelde maatregelen rondom het corona-virus, niet in staat om haar lesactiviteiten tot uitvoer te brengen. Theorielessen konden op afstand doorgang vinden, maar de vlieglessen mochten niet plaatsvinden. Dit heeft geleid tot behoorlijke vertragingen in het vliegtraject.

Opstarten

De komende tijd zal er intensief worden gevlogen om deze achterstand weer in te kunnen lopen. In praktijk betekent dit dat er ook in de avonduren gevlogen zal worden. Nu er een aantal maanden niet is gevlogen vindt de vliegschool het belangrijk om haar omwonenden hierover op voorhand te informeren.

Geluidsoverlast beperken

De vliegschool doet haar uiterste best om de ervaren geluidshinder zo veel als mogelijk te beperken door het vermijden van woonkernen en het spreiden van haar activiteiten door het gehele luchtruim.
Enige geluidshinder is echter niet weg te nemen gezien het feit dat het oefenen van starts- en landingen een verplicht onderdeel van de training vormt. De woonkernen van Eelde/Paterswolde, Haren, Donderen,  Vries, Yde en Glimmen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden maar
KLM Flight Academy kan niet uitsluiten dat geluid daar wel hoorbaar kan zijn.

Inlopen achterstanden

De komende weken zullen in het teken staan van het inlopen van de opgelopen achterstanden.
De verwachting is dat de trainingen in de avond zullen blijven, maar de intensiteit zal hiervan afnemen.

Bron: Groningen Airport Eelde

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2022 Meldingenloket vliegverkeer GAE