Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wat gebeurt er met uw melding?

Ondervindt u hinder van vliegverkeer? Dan kunt u terecht bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE. Door het melden van hinder krijgen we een goed beeld van de hinder die vliegtuigen rond Groningen Airport Eelde (GAE) veroorzaken. Via kwartaal- en jaarrapportages komt deze informatie ook bij de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) terecht. De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen.

Meldingen worden conform het reglement voor meldingen behandeld. De ontvangst van een melding wordt bevestigd middels een autoreply bericht. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE registreert meldingen van omwonenden en analyseert deze gegevens. Zo krijgt het Meldingenloket vliegverkeer GAE inzicht in de ondervonden hinder.

Heeft u vragen over de veiligheid van vliegtuigen of over de veiligheid van vliegverkeer in het algemeen? Neem dan contact op met Loket Luchtvaartveiligheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Divisie Luchtvaart op telefoonnummer 088-4890000.
ILT

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2019 Meldingenloket vliegverkeer GAE