Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wat gebeurt er met uw melding?

Ondervindt u hinder van vliegverkeer? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Meldingenloket vliegverkeer GAE. Door het melden van hinder krijgen we een goed beeld van de hinder die ervaren wordt van vliegtuigen rond Groningen Airport Eelde (GAE). Via maand-, kwartaal- en jaarrapportages komt deze informatie ook bij de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) terecht. De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen.

Meldingen worden conform het reglement voor meldingen behandeld. De ontvangst van een melding wordt bevestigd middels een autoreply bericht. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE registreert, categoriseert en analyseert objectief de meldingen van omwonenden. De melding wordt met behulp van het vliegtuigvolgsysteem gekoppeld aan de meest waarschijnlijke veroorzaker van dat moment. Hierover kijgt u via e-mail een terugkoppeling.

Meldingen geven inzicht in de ervaren overlast. 

Heeft u vragen over de veiligheid van vliegtuigen of over de veiligheid van vliegverkeer in het algemeen? En bent u passagier of burger en wilt u een melding maken, gebruik daarvoor het meldformulier en kies 'Luchtvaart' en 'Overige meldingen' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Divisie Luchtvaart.

Het loket is niet de controlerende instantie voor vluchten van en/of naar GAE. Het ministerie van IenW is bevoegd gezag voor al het vliegverkeer van en naar GAE. De ILT is toezichthouder van het ministerie van IenW. De ILT controleert of GAE en de partijen die daar vluchten uitvoeren, zich aan de geluidsnormen en regels houden.

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE heeft alleen indirecte invloed op organisaties die iets tegen overlast voor omwonenden kunnen doen. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE kan hinder niet direct stoppen. Toch is het belangrijk dat omwonenden meldingen blijven maken, want samen geven ze een goed beeld van de (ontwikkelingen van) lokale hinder.

 

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2022 Meldingenloket vliegverkeer GAE