Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wat gebeurt er met uw melding?

Als u overlast ondervindt van vliegverkeer in de omgeving van Groningen Airport Eelde (GAE), kunt u deze hinder melden bij het onafhankelijke Meldingenloket vliegverkeer GAE. Het indienen van meldingen helpt bij het verkrijgen van inzicht in de ervaren hinder over vliegtuigen rond Groningen Airport Eelde (GAE). Via maand-, kwartaal- en jaarrapportages komt deze informatie ook bij de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) terecht. De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen.

Meldingen worden behandeld conform het reglement voor meldingen. De ontvangst van een melding wordt bevestigd middels een automatische ontvangsbevestiging via e-mail. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE registreert, categoriseert en analyseert meldingen objectief en koppelt deze aan de meest waarschijnlijke veroorzaker van dat moment. U ontvangt hierover een terugkoppeling per email, als u dit heeft aangevinkt.

Meldingen geven inzicht in de ervaren overlast en de mate van overlast. 

Heeft u vragen over de veiligheid van vliegtuigen of over de veiligheid van vliegverkeer in het algemeen? En bent u passagier of burger en wilt u een melding maken, gebruik daarvoor het meldformulier en kies 'Luchtvaart' en 'Overige meldingen' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Divisie Luchtvaart.

Het loket is niet de controlerende instantie voor vluchten van en/of naar GAE. Het ministerie van IenW is het bevoegd gezag voor al het vliegverkeer van en naar GAE en de ILT fungeert als toezichthouder voor het ministerie van IenW. De ILT controleert of GAE en de betrokken partijen, zich houden aan de geldende geluidsnormen en regels.

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE heeft alleen indirecte invloed op organisaties die iets tegen overlast voor omwonenden kunnen doen. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE kan hinder niet direct stoppen. Desondanks is het van groot belang dat omwonenden meldingen blijven maken, samen geven ze een goed beeld van de (ontwikkelingen van) lokale hinder.

 

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE