Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wat gebeurt er met uw melding?

Ondervindt u hinder van vliegverkeer? Dan kunt u terecht bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE. Door het melden van hinder krijgen we een goed beeld van de hinder die vliegtuigen rond Groningen Airport Eelde (GAE) veroorzaken. Via kwartaal- en jaarrapportages komt deze informatie ook bij de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) terecht. De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen.

Meldingen worden conform het reglement voor meldingen behandeld. De ontvangst van een melding wordt bevestigd middels een autoreply bericht. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE registreert meldingen van omwonenden en analyseert deze gegevens. Zo krijgt het Meldingenloket vliegverkeer GAE inzicht in de ondervonden hinder. Een melding wordt schriftelijk (via e-mail) beantwoord. 

Heeft u vragen over de veiligheid van vliegtuigen of over de veiligheid van vliegverkeer in het algemeen? En bent u passagier of burger en wilt u een melding maken, gebruik daarvoor het meldformulier en kies 'Luchtvaart' en 'Overige meldingen' van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Divisie Luchtvaart.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2020 Meldingenloket vliegverkeer GAE