Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wat kan het loket wel en niet

Omwonenden kunnen bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE terecht met hun meldingen over vliegverkeer op, van en/of naar Groningen Airport Eelde (GAE). Het Meldingenloket vliegverkeer GAE registreert, behandeld en beantwoord de meldingen. Daarnaast houdt het loket zich bezig met het analyseren van ingediende meldingen, het rapporteren daarover in kwartaal- en jaarrapportages en het signaleren van trends in meldingenpatronen; bijvoorbeeld vanwege bijzondere gebeurtenissen die daarop invloed hebben gehad.

De rapportages worden voorgelegd aan de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde), het overlegorgaan tussen omgeving en luchtvaartsector. De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. 

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE kan niet direct maar alleen indirect zorgen dat er aan hinder die omwonenden hebben iets wordt gedaan. De CRO luchthaven Eelde kan eventueel aan de hand van de kwartaal- en jaarrapportages een advies aan het bevoegd gezag voor GAE geven.

Door in gesprek te gaan met de maatschappijen over de overlast die ze veroorzaken maakt het ze bewuster.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2023 Meldingenloket vliegverkeer GAE