Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wet- en regelgeving

Groningen Airport Eelde opereert binnen een wettelijk kader dat is vastgelegd in Hoofdstuk 8 (Titel 8.4 en 8A.5) van de Wet Luchtvaart, de Omzettingsregeling luchthaven Eelde en de Regeling burgerluchthavens.

Binnen deze wettelijke voorschriften heeft de luchthaven de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Toch kan het exploiteren van een luchthaven regionale overlast en risico's met zich meebrengen. De overheid zorgt er met wetten en regels voor dat voor de regio de overlast en risico's tot een minimum worden beperkt.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE