Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wet- en regelgeving

Het wettelijk kader voor Groningen Airport Eelde wordt gevormd door Hoofdstuk 8 (Titel 8.4 en 8A.5) van de Wet Luchtvaart, de Omzettingsregeling luchthaven Eelde en de Regeling burgerluchthavens.

Binnen deze regels mag Groningen Airport Eelde zich verder ontwikkelen.

Een luchthaven kan voor de regio overlast en risico's veroorzaken. De overheid zorgt er met wetten en regels voor dat voor de regio de overlast en risico's tot een minimum worden beperkt.

 

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2023 Meldingenloket vliegverkeer GAE