Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Wie bepaalt wat

 

Overheden

Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag voor Groningen Airport Eelde. Zij stelt de regelgeving vast waaraan de luchtvaart en de luchthaven moeten voldoen, zoals vastgelegd in de Wet Luchtvaart.

Meer informatie Rijksoverheid.

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van veiligheids- en milieuwetten en regelgeving met betrekking tot de luchtvaart.

Meer informatie ILT. 

Provincies

De provincie Drenthe is bevoegd gezag van vliegveld Hoogeveen en helihaven Heli Holland en luchtsportvelden.
De provincie Groningen is bevoegd gezag van vliegvelden Oostwold en Stadskanaal, zweefvliegveld Veendam, MLA-terrein Grootegast en helihaven UMCG.
Sinds 2014 zijn de provincies Drenthe en Groningen tevens financiers van het Meldingenloket vliegverkeer GAE.

Meer informatie provincie Drenthe.

Meer informatie provincie Groningen.

Luchtvaartpartijen

Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zorgt voor een veilige afhandeling en begeleiding van het vliegverkeer van en naar de burgerluchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde, en voor vliegverkeer dat over Nederland heenvliegt, tot een hoogte van circa tien kilometer. LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het burgerluchtruim en alles wat daarbij komt kijken.

Op en in de nabijheid van Groningen Airport Eelde (GAE) wordt het luchtverkeer geregeld door twee afdelingen van LVNL: de naderingsverkeersleiding (Eelde Approach) en de plaatselijke verkeersleiding (Eelde Tower).

Eelde Approach begeleidt naderende vliegtuigen, met GAE als bestemming, van de doorgaande internationale luchtroutes naar de landingsbanen van GAE. Andersom begeleidt het de vertrekkende vliegtuigen van GAE naar deze luchtroutes. Dit moet veilig en efficiënt gebeuren en er dient rekening gehouden te worden met de omgeving. Daarvoor zijn onder andere naderings- en vertrekroutes vastgelegd. 

Eelde Tower is de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst. Vanuit de toren werken luchtverkeersleiders, ground controllers en verkeersleidingsassistenten samen. Zij zijn verantwoordelijk voor de luchtverkeersdienstverlening aan alle vliegtuigen op en binnen een straal van bijna 15 kilometer rondom GAE. Daarnaast begeleiden zij ook het taxiënde verkeer op het luchtvaartterrein.

Naar verwachting verhuizen de luchtverkeersleiders van LVNL eind 2021 van Groningen Airport Eelde naar Schiphol. LVNL begeleidt dan vanuit het remote tower center op Schiphol-Oost het aankomende en vertrekkende vliegverkeer op Groningen Airport Eelde. Hiervoor maakt LVNL gebruik van remote tower technologie. Voor meer informatie over remote tower technologie klik hier.

Meer informatie LVNL.

LVNL overzicht voorvallen

Groningen Airport Eelde

GAE is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatitie van het aangewezen luchtvaartterrein. Het bedrijf levert alle benodigde fysieke infrastructuur op de luchthaven, zoals de terminal, de start- en landingsbanen en het wegenstelsel. Ze stellen ook de start- en landingsbanen beschikbaar aan de LVNL, die deze vervolgens inzet voor de verkeersleiders. GAE ziet erop toe dat de naleving van de regels die door de overheid en door haarzelf zijn gesteld aan het gebruik van het luchtvaartterrein, waaronder de wettelijke geluid- en andere milieuregels, worden nageleefd.

Meer informatie Groningen Airport Eelde.

Luchtvaartmaatschappijen

Naast vakantievluchten en lijndiensten wordt een aanzienlijk deel van het vliegverkeer ingenomen door lesvluchten. Daarnaast vinden er medische donorvluchten plaats en vliegt de traumahelikopter van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Ook reddingsdiensten en het ministerie van Defensie (voor militaire operationele vluchten) maken gebruik van de faciliteiten van GAE.

De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de hele vluchtafhandeling, van tanken tot schoonmaken van vliegtuigen en van de catering tot onderhoud. Ze zijn verantwoordelijk voor de bemanning, procedurs, de technische staat van de vliegtuigen en het apparatuur aan boord, en voor passagiers en lading tijdens hun verblijf op de luchthaven en in het vliegtuig.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE