Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over luchtvaart.

 1. Hoe wordt mijn melding van overlast afgehandeld?

Op de pagina Wat gebeurt er met uw melding? vindt u antwoord op de vragen:

  • Wat gebeurt er met mijn melding?
  • Is het Meldingenloket vliegverkeer GAE de controlerende instantie voor vluchten afkomstig van of onderweg naar Groningen Airport Eelde?

2. Mogen vliegtuigen afwijken van de vliegroute?

Ja.

Een vertrekkend vliegtuig mag alleen van de route afwijken als de luchtverkeersleiding daar toestemming of opdracht voor geeft. Wanneer dit zonder toestemming gebeurt, kan de Inspectie Leefomgeving & Transport een waarschuwing of boete geven. Zonder toestemming van de luchtverkeersleiding afwijken van de route komt in praktijk echter zelden voor.

Voor landende vliegtuigen gelden geen verplichte routes. Vliegtuigen die Groningen Airport Eelde als bestemming hebben, komen aan de rand van het luchtverkeersleidingsgebied van de luchthaven onder begeleiding van de Luchtverkeersleiding Nederland. Die leidt elk vliegtuig naar de landingsbaan d.m.v. koers-, snelheids- en hoogte-instructies aan piloten te geven. Zo worden naderende en startende vliegtuigen op veilige afstand van elkaar gehouden, terwijl tegelijkertijd de capaciteit van het luchtruim en van de start- en landingsbaan zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Regelmatig is het noodzakelijk dat een vliegtuig van de route afwijkt. Dit komt bijvoorbeeld door slecht weer (onweer, zware buien, harde wind) of de aanwezigheid van ander vliegverkeer in de buurt van de route.

3. Hoe wordt de start-/landingsbaan gebruikt?

Groningen Airport Eelde heeft één start-/landingsbaan in gebruik. Deze baan kan echter vanuit twee richtingen worden gebruikt, zowel voor landingen als starts. De keuze van de start-/landingsbaanrichting is afhankelijk van de windrichting en -sterkte.

Een vliegtuig landt en start zoveel mogelijk tegen de wind in. De baanrichting (welke kant er op wordt gestart en geland) is dus in grote mate afhankelijk van de windomstandigheden.

4. Wat zijn de regels voor nachtvluchten?

Groningen Airport Eelde is geopend voor vliegverkeer van maandag tot en met vrijdag van 06:30 uur tot 23:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 08:00 uur tot 20:00 uur.

Buiten deze tijden blijft GAE onverkort open voor spoedeisende en medische vluchten. Medische vluchten (ambulance vluchten), die o.a. donoroganen of transplantatieteams vervoeren, hebben een ontheffing om ook buiten de reguliere openingstijden te opereren.

5. Wanneer is er sprake van een overtreding en wie controleert dit?

Een piloot of luchthaven is in overtreding als deze zich niet houdt aan de regels en besluiten die onder de wet Luchtvaart vallen, zoals de Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid en de Beleidsregels handhaving vertrekprocedures Eelde.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Afwijkende handelingen van piloten die niet door de luchtverkeersleiding zijn geïnstrueerd (afwijkende route bijvoorbeeld);
  • Afwijkingen ten opzichte van openingstijden waarbinnen vliegtuigen nog mogen starten en landen. Deze zijn vastgelegd in de Omzettingsregeling luchthaven Eelde.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchthaven en haar gebruikers zich aan de regels houden. De ILT controleert onder andere de vliegroutes van vliegtuigen, het gebruik van de geluidsruimte en de redenen voor de nachtvluchten op de luchthaven.

6. Waar vind ik de wettelijke bepalingen voor luchtvaart?

Alle nationale wetgeving vindt u via de website wetten.overheid.nl. Hieronder zetten we de belangrijkste wet- en regelgeving voor Groningen Airport Eelde voor u op een rij.

Wet Luchtvaart en bijbehorende regelgeving

Wet Luchtvaart: deze wet regelt tal van zaken rondom de luchtvaart in Nederland, van personeel, luchtvaartuigen en luchtverkeersleiding tot toezicht en handhaving. Het gebruik van luchthavens wordt ook in deze wet geregeld.

Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde: dit is een vergunning op basis van de Wet Luchtvaart die specifieke zaken regelt, zoals het luchthavengebied, de openingstijden, het nachtregime, de geluidruimte, enz. Het Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde is van kracht sinds 3 juli 2012. Het is een omzettingsregeling in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens van 2008.

Besluit Burgerluchthavens en bijbehorende Regeling: deze bepalen wat in het luchthavenbesluit moet worden geregeld en op welke wijze.

In de Wet Luchtvaart is ook geregeld dat er een Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde moet zijn. De taken, samenstelling en organisatie van deze commissie zijn vastgelegd in de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis. De CRO luchthaven Eelde heeft een eigen website.

Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen voor gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen op lage hoogte. Zie Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 artikel 4.4 voor meer informatie over de minimum vlieghoogte in dit gebied.

Gebruik van vliegtuigen

Elk land binnen de Europese Unie houdt een register bij van burgerluchtvaartuigen. Het is verboden om met een vliegtuig zonder geldig nationaliteits- en inschrijvingskenmerk en geldig inschrijfbewijs te vliegen. Voordat een vliegtuigtype mag vliegen in het Europese luchtruim wordt het gecertificeerd door EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart). Certificering is afhankelijk van de geluidproductie en wordt door de jaren heen steeds strenger.

Recreatieve luchtvaart

De rijksoverheid heeft bepaald dat de sector voor de recreatieve luchtvaart zelf verantwoordelijk is voor de igen veiligheid in de lucht en opd e reacreatieve luchthavens. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) heeft hiervoor een Gedragscode Verantwoord Vliegen opgesteld.

7. Waarom klinkt het ene toestel anders of harder dan het andere? Zijn er factoren die van invloed zijn op hoe geluid wordt waargenomen?

Het waargenomen geluid van een vliegtuig hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is de afstand tussen u en het vliegtuig. Hoe verder het toestel zich bevindt, hoe minder geluid u zult horen. Daarnaast zijn er andere factoren van invloed. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rij:

Type vliegtuig

Er zijn grofweg drie soorten vliegtuigen: straal aangedreven, propeller aangedreven en helikopters. Elk type heeft zijn eigen geluidseigenschappen.

Gewicht en motorvermogen

Hoe zwaarder een toestel is beladen, hoe meer motorvermogen nodig is om het te laten opstijgen. Hoe verder de bestemming, hoe meer brandstof nodig is wat resulteert in een hoger gewicht. Dit leidt tot variaties in het geluidsniveau tussen verschillende vluchten.

Richting

Het geluid, afkomstig van de motoren, wordt anders ervaren aan de voorkant van het toestel dan aan de achterkant. Bij een vliegtuigmotor gaat het geluid voornamelijk naar achter. Als een vliegtuig recht boven u vliegt, kan dit leiden tot een plotselinge toename van geluid.

Meteorologie

Tijdens de vlucht doorkruist een toestel verschillende luchtlagen. De manier waarop geluid zich voortplant door een luchtlaag is afhankelijk van factoren als temperatuur, windrichting en luchtvochtigheid. Als een toestel stijgt of daalt en door een andere luchtlaag vliegt, kan het geluid plotseling harder klinken en anders worden ervaren. De windrichting heeft ook invloed op hoe het geluid zich verspreidt naar de omgeving. Geluid draagt verder bij meewind dan bij tegenwind.

Aanwezigheid van bebouwing

De aanwezigheid van gebouwen kan het geluid beïnvloeden doordat het tegen de gevels weerkaatst. Hierdoor kan het soms lijken alsof het geluid vanuit een andere richting komt.

7. Kan het Meldingenloket vliegverkeer GAE uw hinder oplossen?

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE heeft alleen indirecte invloed op organisaties die actie kunnen ondernemen om de overlast voor omwonenden te verminderen. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE kan hinder niet direct stoppen. Toch is het van groot belang dat omwonenden meldingen blijven maken, aangezien deze meldingen een goed inzicht bieden in lokale hinder en eventuele ontwikkelingen.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE