Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over luchtvaart.

 1. Hoe wordt mijn overlast melding afgehandeld?

Op de pagina Wat gebeurt er met uw melding? vindt u antwoord op de vragen:

  • Wat gebeurt er met mijn melding?
  • Is het Meldingenloket vliegverkeer GAE de controlerende instantie voor vluchten afkomstig van of onderweg naar Groningen Airport Eelde?

2. Mogen vliegtuigen afwijken van de vliegroute?

Ja.

Een vertrekkend vliegtuig mag alleen van de route afwijken als de luchtverkeersleiding daar toestemming of opdracht voor geeft. Wanneer dit zonder toestemming gebeurt, kan de Inspectie Leefomgeving & Transport een waarschuwing of boete geven. Zonder toestemming van de luchtverkeersleiding afwijken van de route komt in praktijk overigens zelden voor.

Voor landende vliegtuigen gelden geen verplichte routes. Vliegtuigen die Groningen Airport Eelde als bestemming hebben, komen aan de rand van het luchtverkeersleidingsgebied van de luchthaven onder begeleiding van de Luchtverkeersleiding Nederland. Die leidt elk vliegtuig naar de landingsbaan d.m.v. koers-, snelheids- en hoogte-instructies aan piloten te geven. Zo worden naderende en startende vliegtuigen op veilige afstand van elkaar gehouden, terwijl tegelijkertijd de capaciteit van het luchtruim en van de start- en landingsbaan zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Regelmatig is het noodzakelijk dat een vliegtuig van de route afwijkt. Dit komt bijvoorbeeld door slecht weer (onweer, zware buien, harde wind) of de aanwezigheid van ander vliegverkeer in de buurt van de route.

3. Hoe wordt de start-/landingsbaan gebruikt?

Groningen Airport Eelde beschikt over één start-/landingsbaan die in gebruik is. Deze kan echter vanuit twee richtingen worden gebruikt, zowel voor landingen als voor starts. De keuze van de richting van de start-/landingsbaan die gebruikt wordt is afhankelijk van de sterkte en richting van de wind.

Een vliegtuig landt en start zoveel mogelijk tegen de wind in. Het baangebruik (welke kant er op wordt gestart en geland) is dus in grote mate afhankelijk van de sterkte en de richting van de wind.

4. Wat zijn de regels voor nachtvluchten?

Groningen Airport Eelde is voor vliegverkeer geopend van maandag tot en met vrijdag van 06:30 uur tot 23:00 uur en in het weekeinde en met de feestdagen van 08:00 uur tot 20:00 uur.

Buiten deze openingstijden blijft GAE onverkort geopend voor spoedeisende en medische vluchten. Medische vluchten (ambulance vluchten) zijn vluchten die worden uitgevoerd t.b.v. het vervoer van o.a. donororganen of transplantatieteams. Voor deze vluchten heeft Groningen Airport Eelde een ontheffing, zodat deze ook buiten de reguliere openingstijden mogen worden uitgevoerd.

5. Wanneer is er sprake van een overtreding en wie controleert dit?

Een piloot of luchthaven is in overtreding als deze zich niet houdt aan de regels en besluiten die onder de wet Luchtvaart vallen, zoals de Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid en de Beleidsregels handhaving vertrekprocedures Eelde.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Afwijkende handelingen van piloten die niet door de luchtverkeersleiding zijn geïnstrueerd (afwijkende route bijvoorbeeld);
  • Afwijkingen ten opzichte van openingstijden waarbinnen vliegtuigen nog mogen starten en landen. Deze zijn vastgelegd in de Omzettingsregeling luchthaven Eelde.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchthaven en haar gebruikers zich aan de regels houden. De ILT controleert bijvoorbeeld de vliegroutes van vliegtuigen, het gebruik van de geluidsruimte en de reden van de nachtvluchten op de luchthaven.

6. Waar vind ik de wettelijke bepalingen voor luchtvaart?

Alle nationale wetgeving vindt u via de website wetten.overheid.nl. Hieronder zetten we de belangrijkste wet- en regelgeving voor Groningen Airport Eelde voor u op een rij.

Wet Luchtvaart en bijbehorende regelgeving

In de Wet Luchtvaart worden tal van zaken rondom de luchtvaart in Nederland geregeld. Van personeel, luchtvaartuigen en luchtverkeersleiding totn en met toezicht en handhaving. Ook het gebruik van luchthavens wordt in deze wet geregeld.

Veel van wat op een luchthaven is toegestaan aan vliegverkeer wordt geregeld in een zogenaamd luchthavenbesluit. Dit is een vergunning op grond van de Wet Luchtvaart. Hierin zijn zaken vastgelegd zoals het luchthavengebied, de openingstijden, het nachtregime, de geluidruimte, enz. Het luchthavenbesluit voor Groningn Airport Eelde is van kracht sinds 3 juli 2012. Het is een omzettingsregeling in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens van 2008.

Het Besluit Burgerluchthavens en de bijbehorende Regeling bepalen wat in het luchthavenbesluit moet worden geregeld en op welke wijze.

In de Wet Luchtvaart is ook geregeld dat er een Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde moet zijn. De taken, samenstelling en organisatie van deze commissie zijn vastgelegd in de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis. De CRO luchthaven Eelde heeft een eigen website.

Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen te beoefenen op lage hoogte. Zie Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 artikel 4.4 voor meer informatie over de minimum vlieghoogte in dit gebied.

Gebruik van vliegtuigen

Elk land binnen de Europese Unie houdt een register bij van burgerluchtvaartuigen. Het is verboden om met een vliegtuig zonder geldig nationaliteits- en inschrijvingskenmerk en geldig inschrijfbewijs te vliegen. Voordat een vliegtuigtype mag vliegen in het Europese luchtruim wordt het gecertificeerd door EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart). Certificering is afhankelijk van de geluidproductie en wordt door de jaren heen steeds strenger.

Recreatieve luchtvaart

De rijksoverheid heeft bepaald dat de sector voor de recreatieve luchtvaart zelf verantwoordelijk is voor de igen veiligheid in de lucht en opd e reacreatieve luchthavens. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) heeft hiervoor een Gedragscode Verantwoord Vliegen opgesteld.

7. Waarom klinkt het ene toestel anders of harder dan het andere? Zijn er factoren waardoor geluid anders wordt gehoord?

Het waargenomen geluid van een vliegtuig is afhankelijk van veel factoren. De belangrijkste factor is de afstand tussen u en het vliegtuig. Hoe verder het toestel is, hoe minder geluid wordt waargenomen. Daarnaast zijn er andere factoren van invloed. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rij:

Soort vliegtuig

Er zijn grofweg drie soorten vliegtuigen: straal aangedreven, propeller aangedreven en helikopters. Elk type heeft zijn eigen eigenschappen qua geluid.

Gewicht en motorvermogen

Hoe zwaarder een toestel is beladen, hoe meer motorvermogen nodig is om het te laten opstijgen. Hoe verder de bestemming, hoe meer brandstof nodig is en daarmee meer gewicht. Hierdoor onstaan verschillen in de hoeveelheid geluid tussen de verschillende vluchten.

Richting

Het geluid, afkomstig van de motoren, is anders aan de voorkant dan aan de achterkant. Bij een vliegtuigmotor straat het geluid voornamelijk naar achter. Bij een vliegtuigpassage recht boven u, ervaart u dit als een plotselinge toename.

Meteorologie

Een vliegtuig vliegt door verschillende luchtlagen. De manier waarop geluid zich voortplant door een luchtlaag is afhankelijk van temperatuur, windrichting en luchtvochtigheid. Als een vliegtuig stijgt of daalt en door een andere luchtlaag vliegt, kan het geluid plots harder en anders klinken. Ook de windrichting heeft effect op geluid naar de omgeving. Geluid draagt verder bij meewind dan bij tegenwind.

Aanwezigheid van bebouwing

Door het weerkaatsen van geluid tegen gevels van gebouwen lijkt het soms alsof een toestel van een andere kant komt.

7. Kan het Meldingenloket vliegverkeer GAE uw hinder oplossen?

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE heeft alleen indirecte invloed op organisaties die iets tegen overlast voor omwonenden kunnen doen. Het Meldingenloket vliegverkeer GAE kan hinder niet direct stoppen. Toch is het belangrijk dat omwonenden meldingen blijven maken, want samen geven ze een goed beeld van de (ontwikkelingen van) lokale hinder.

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2022 Meldingenloket vliegverkeer GAE